Podmínky ochrany osobních údajů | AFTERNOON-TEA.CZ
DOVOLENÁ - aktuálně do 28.3.2023 odpočíváme, proto veškeré uhrazené objednávky začneme vyřizovat opět od 28.3.2023
On-line platby
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, QR platba, Equa Bank, Bitcoin
Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů v e-shopu afternoon-tea.cz

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) Vás informujeme, že o Vás zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl nebo osobní údaje, které správce získal v souvislosti s Vaší objednávkou nebo na základě jejího plnění.

Správce osobních údajů a kontakt na něj

Správcem osobních údajů podle GDPR je Jakub Turek se sídlem Okružní 32, 792 01 Bruntál, IČO: 04974131, (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou adresa: Jakub Turek, Havanská 776/2, Ostrava-Poruba, 708 00, email: info@afternoon-tea.cz , tel: +420 735 040 893

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 GDPR.

Účel zpracování osobníh údajů:

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vaší objednávky a v souvislosti s výkonem práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi:

 • Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspešné vyřízení objednávky - jedná se o tyto osobní údaje: Jméno, Příjmení, E-mailová adresa, Telefon, Adresa/sídlo. Poskytnutí osobních údajů je nutný požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • Pro účely zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit zpracováváme tyto osobní údaje: E-mailová adresa.

Vaše osobní údaje získané správcem pro výše uvedené účely budou zpracovány rovněž pro zajištění právních nároků správce (např. jméno a adresa) a pro účely plnění povinností, které jsou správci stanoveny právními předpisi České republiky či Evropské unie.
V případě, že jste si v našem e-shopu neobjednali žádné zboží, ani jste se nezaregistrovali a zároveň jste zadali svou e-mailovou adresu do pole "Odběr novinek", zpracováváme Vaše osobní údaje (např. e-mailovou adresu) za účelem zasílání obchodních sdělení. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy o zřízení služby k zasílání obchodních sdělení. Bez poskytnutí osobních údajů není možné tuto službu poskytovat.

Zákonný důvod zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány též na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme:

 • Osobám/firmám podílejícím se na dodání zboží či služeb.
 • Realizaci plateb na základě smlouvy.
 • Osobám zajišťujícím služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a osobám zajišťující marketingové služby.
 • Veřejnoprávním orgánům v případě, kdy nás o to požádají, a to pouze v rozsahu v žádosti určeném.

Komu a proč předáváme Vaše osobní údaje

 • Pro účely doručení Vaší objednávky přes společnost zasilkovna.cz, provozované společností Zásilkovna, s.r.o., sídlem Drahobejlova 1019/27, 190 00, Praha 9
 • Pro účely doručení Vaší objednávky přes přepravní společnost GEIS CZ, provozované společností Geis Parcel CZ s.r.o., se sídlem Zemská 211/1 337 01 Ejpovice, okres Rokycany
 • Pro účely doručení Vaší objednávky přes přepravní společnost Česká pošta, provozované společností Česká pošta, s.p., se sídlem Politických věznů 909/4, 225 99, Praha 1
 • Pro účely uhrazení za Vaši objednávku přes platební bránu ThePay, provozovanou společností ThePay.cz, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 102/65, 586 01, Jihlava
 • Pro účely uhrazení za Vaší objednávku přes odloženou platbu Twisto, provozovanou společností Twisto paymentss a.s., Újezd 450/40, Malá stran 118 00, Praha 1
 • Pro účely uhrazení za Vaši objednávku přes online platební bránu PayPal, provozovanou společností PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., se sídlem Lucemburku, L-1150.
 • Poskytovatel služby Eshop-rychle (využívané e-shopové řešení), provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

Předání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí (země mimo EU) nebo mezinárodním organizacím.

Délka uchování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu založeného objednávkou či registrací v obchodě). V případě uzavření smlouvy o zřízení služby k zasílání obchodních sdělení uchováváme Vaše osobní údaje do doby ukončení smlouvy (smlouvu můžete ukončit elektronicky na naší e-mailovéí adrese, či odhlášením se z odběru na konci jakéhokoliv obchodního sdělení). V dalších případech je doba uložení stanovena právními předpisy.

Vaše práva ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na:

 • Vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce.
 • Požadovat po nás informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
 • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce.
 • Na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy.
 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Nepovinný souhlas se zpracováním osobních údajů

Vzhledem k tomu, že si přejeme zpracovávat Vaše osobní údaje také pro účely, které nám neukládá zákon a které nevyplývají z žádné smlouvy uzavřené s Vámi a které nejsou nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů, Vás tímto žádáme o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Udělení takového souhlasu není povinné. V takovím případě nebudeme využívat Vaše osobní údaje pro jednotlivé účely, ke kterým svůj souhlas neudělíte. 

 

Rádi bychom využívali Vaše osobní údaje k následujícím účelů,. ke kterým GDPR, nezbytně vyžaduje Váš souhlas se zpracováním údajů:

 • Hodnocení zakoupeného zboží a hodnocení obchodu na http://www.overenozakazniky.cz/ , v takovém případě budou osobní údaje předány společnosti Heureka Shopping s.r.o.
 • Hodnocení zakoupeného zboží a hodnocení obchodu na https://www.zbozi.cz/ , v takovém případě budou osobní údaje předány společnosti Seznam.cz. a.s.

Zaškrtnutím jednotlivých polí "Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel ..." před dokončením objednávky poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů k danému specifickému účelu, tak jak si vyberete. Doba zpracování takto udělených souhlasů je do doby, než souhlas se zpracováním osobních údajů pro jednotlivé účely odvoláte, nejdéle však 2 roky.

Pokud jste udělili osuhlas se zpracováním osobních údajů máte právo souhlas kdykoliv odvolat a to buď písemně nebo elektronicky na adresu či e-mail správce.

 

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření aby řádné zabezpečil Vaše osobní údaje. Správce dále prohlašuje, že k Vašim osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečné ustanovení

Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na internetových stránkách e-shou www.afternoon-tea.cz a v případě jakékolivobjednávky či registrace nebo při přihlášení k odběru newsletteru (odběr novinek). Správce tímto plní mj. svou povinnost stanovenou čl. 12 GDPR.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, dokončení procesu registrace účtu či přihlášením se k odběru newsletteru (odběr novinek) potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytly.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.